Repetities

Wij repeteren elke donderdagavond van 20.00 u tot 22.00 u in parochiecentrum “De Burg” Burg 34 te Hamont.

Zou u graag lid willen worden van onze club, en wenst een repetitie bij te wonen? Contacteer hierover iemand van het bestuur en u bent van harte welkom.